Hiển thị 1–12 trong 25 kết quả

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-801

3,980,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 650x365x760mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-802

3,840,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 680x380x760mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-808

3,840,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 680x360x760mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-809

4,520,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 670x370x710mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-810

3,840,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 680x360x780mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-811

3,760,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 670x370x710mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-822

4,380,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 710x365x715mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-823

4,800,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 690x375x600mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-826

3,840,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 670x350x720mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-828

4,040,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 700x370x780mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-829

4,320,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 700x370x770mm
 • Tâm xả: 300/400mm

BÀN CẦU 1 KHỐI

Bàn cầu 1 khối N-830

4,460,000.00
 • Bàn cầu 1 khối
 • Kích thước: 7150x420x740mm
 • Tâm xả: 300/400mm
0868600361